[chitiet]

Tôi ở Thôn Đoài, Phú Minh, Sóc Sơn – Hà Nội, có mua 1 thửa đất có diện tích 72m2 (6x12) của chủ đất có tổng diện tích 348m2. Năm 2009 họ đã bán cho người khác 48m2. Hiện tại trên sổ đỏ thể hiện là đã tách 48m2 và đất còn lại là 25m mặt tiền và 12m dài.
Tôi đã gọi địa chính đo đạc và gần như thanh toán hết tiền rồi. Nhưng khi làm sổ thì bên công chứng và Sở Tài nguyên Môi trường huyện Sóc Sơn - Hà Nội thông báo là không tách được thửa do đang tạm dừng tách thửa rộng từ 300m2 trở lên. 
Xin hỏi, tôi phải làm gì để tách được sổ và đảm bảo được quyền lợi của mình? Bên công chứng và Sở TNMT làm như vậy có đúng không? 
Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.
Quy định về tách thửa

Trả lời:
Về điều kiện tách thửa:
Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có quy định cụ thể về diện tích tối thiểu được phép tách thửa. Như vậy để xem xét về điều kiện tách thửa thì bạn phải tìm hiểu quyết định của ủy ban nhân tỉnh nơi có đất về diện tích tối thiểu được phép tách thửa.
Trường hợp cơ quan nhà nước từ chối việc tách thửa với lý do " không tách được thửa do đang tạm dừng tách thửa rộng từ 300m2 trở lên", bạn có quyền làm đơn yêu cầu phía cơ quan nhà nước  cung cấp thêm thông tin để giải thích rõ về vấn đề trên.
Tại khoản 2, 3 Điều 49 luật đất đai 2013 liên quan tới việc sử dụng đất khi đất có quy hoạch sử dụng đất như sau:
“2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.
3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.
Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.”
Theo quy định trên, người sử dụng đất chỉ bị hạn chế quyền của mình khi diện tích đất của bạn thuộc quy hoạch sử dụng đất mà đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Nếu đã có quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm và cơ quan nhà nước vẫn không có thông báo hoặc quyết định thu hồi phần diện tích này thì bạn vẫn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất, trog đó bao gồm quyền được tách thửa và cấp sổ đỏ riêng .[/chitiet]

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm